Polityka Bezpieczeństwa Żywności


Firma Inter JJP zajmuje się magazynowaniem i dystrybucją dodatków funkcjonalnych i przypraw dla przemysłu mięsnego. Najważniejszym celem Inter JJP jest świadczenie usług najwyższej jakości i podejmowanie tylko takich działań, które spełniają wymagania i  oczekiwania Klientów. Inter JJP podejmuje współpracę z firmami pracującymi w oparciu o nowoczesne technologie i z zakładami preferującymi produkcje wyrobów tradycyjnych. Skuteczne konkurowanie na rynku, a także dbałość o zyskanie uznania Klientów, wymagają utrzymania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności opartego na normie PN-EN ISO 22000.

W naszych działaniach stawiamy sobie następujące cele:

  • Ciągłe doskonalenie sytemu zarządzania bezpieczeństwem żywności opartego na wymaganiach normy PN-EN ISO 22000.
  • Bieżąca analiza potrzeb i rozpoznawanie oczekiwań klientów umożliwiających budowanie trwałych relacji z Klientami.
  • Profesjonalne świadczenie usług odpowiadających wymaganiom Klientów oraz szybkie dostosowanie do ich nowych potrzeb.
  • Monitorowanie jakości wykonywanych usług poprzez analizę opinii Klientów i prowadzenie auditów wewnętrznych.
  • Zapewnienie wysokich reżimów higienicznych na etapach obrotu i magazynowania.
  • Komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, mającą na celu wymianę informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa produktów w łańcuchu żywnościowym.
  • Ciągłe podwyższanie i rozszerzanie kwalifikacji zawodowych personelu poprzez system szkoleń rozwijających kompetencje personelu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
  • Stworzenie właściwej infrastruktury technicznej oraz kreowanie przyjaznego środowiska pracy.
  • Zapewnienie rozwoju przedsiębiorstwa poprzez optymalizację kosztów własnych i podnoszenie stopnia wykorzystania zasobów.
  • Umocnienia dobrej pozycji i wizerunku firmy na rynku i pozyskania nowych rynków zbytu.

Zarząd Inter JJP zapewnia, że polityka bezpieczeństwa żywności jest zrozumiała i wdrożona, zgodna z wymaganiami przepisów prawa oraz uzgodnionymi wymaganiami klienta w zakresie bezpieczeństwa żywności, a system zarządzania bezpieczeństwem żywności jest utrzymywany i nadzorowany.Inter JJP Sp. z o.o.

ul. Węgorka 20

60-318 Poznań